Повишени са нивата на прахови частици в по-голямата част на страната