Ресторантите и игралните зали започват работа на 1 март