Още близо 18 млн. лв. безвъзмездни средства са изплатени на микро и малки компании