Банки в цял свят предлагат по-ниски лихви при намаляване на въглеродните емисии