Организацията е лоша, планът за ваксиниране не действа