С оценките от матурите ще се кандидатства в 41 университета