25 мобилни екипа ще ваксинират в отдалечените места