Качеството на въздуха се превръща във фактор на жилищния пазар