Крадци свалиха полилей от черква, за да спечелят от предаването му за скрап