Австралия заема твърда позиция въпреки натиска на Facebook