Цифровите валути на централните банки няма да копират кеша - Пари и пазари