Ръст от 8.92% в продажбите на "Хидравлични елементи и системи" през януари - Управление и бизнес