Доц. д-р Наталия Футекова оглавява ИКТ направлението на VUZF Lab