Хората с екстремистки възгледи неспособни да решават по-сложни задачи