NDR: Двуцифрената възвръщаемост на акциите трябва да продължи