Пандемията рязко понижи глобалните дивиденти през 2020 г.