Полша се превръща в гореща дестинация за ВЕИ инвеститори