Камък на релсите забави влака от Пловдив за Панагюрище