ИНОВАЦИЯ 2019 за „Фуражна кухня за производство на мюсли” марка Gruber