Oткритие: Спорите на черната плесен оцеляват при пътуване до Марс