Преките чуждестранни инвестиции в България се сриват наполовина през 2020 г.