Fitch Ratings повиши перспективата пред рейтинга ‘BBB’ на България