Наталия Футекова е новият ръководител на ИКТ направлението на VUZF Lab