График за почистване на дъждоприемните шахти от 22 до 26 февруари