Иран се съгласява да изпълнява споразумения с МААЕ