Чистото лицемерие на двойните стандарти на Великобритания относно свободата на пресата