КНСБ представя Меморандум за социално-икономическото развитие на страната