Израел затвори крайбрежието заради разлив на петрол