ТВЕЛ – Електрохимичният завод след 2023 година удвоява преработването на обеднен уранов хексафлуорид