Атина и София с единна позиция за Пакта за миграция