Кабинетите за имунизация стават денонощни, отварят нови, записват електронно