Все повече празни магазини по търговски улици и молове