Франция не предвижда засега разхлабване на мерките срещу вируса