Ужасени пътници от самолета в Денвър: Чу се взрив, бяхме сигурни, че умираме