Херо: Знаех си, че трябва да се притеснявам от съдията