Три преместваеми обекта в "Триадица" необяснимо са вписани в кадастъра