България увеличава с 50% инвестициите в граничните региони с РС Македония