Деца събраха 225 лв., храна и дрехи за баба Иванка