ЕС може да отнеме ролята на Лондонското сити като финансов център