Производители на рози чакат фалити, нямало да им изкупят цвета