Украинският политически режим претърпява поредната трансформация