Зеленчукопроизводителите кандидатстват за помощ за борба с вредителите по доматите