Каква е разликата между пенсията от НОИ и по втория стълб? - Финансов дневник