Научна конференция "Българският смях". По случай 140-годишнината от рождението на Димитър Подвързачов и в памет на доц. д-р Вихрен Чернокожев