Англичаните в Добричко първи се възползваха от „зелените коридори”