Прилепването на маските е важно колкото и материала, от който са изработени