Шестимата български полярници са отплавали от чилийския град Пунта Аренас