Хасан Адемов: За втората пенсия активната страна е осигуреното лице