Проф. Ива Угринова: Британският щам на коронавируса вече доминира в България