„Александровска“ създаде организация за мобилни ваксинационни екипи